RSS
A A A
SmodBIP

Strona BIP Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzeczycy Długiej


Publiczna Szkoła Szkoła Podstawowa w Rzeczycy Długiej
Rzeczyca Długa 176
37 - 455 Radomyśl nad Sanem
tel./fax 15 845 30 76
e-mail: szkola@rzeczyca-dluga.pl


Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

* Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
* Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
* Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.Opublikował: Jacek Bochniak
Publikacja dnia: 05.03.2024
Podpisał: Jacek Bochniak
Dokument z dnia: 06.10.2017
Dokument oglądany razy: 54 192