RSS
A A A
SmodBIP

Regulaminy i procedury

 

I REGULAMINY

Regulamin BHP
Regulamin boiska szkolnego
Regulamin dyżurów
Regulamin kontroli zarządczej
Regulamin  wycieczek szkolnych
Regulamin pracy
Regulamin Rady Pedagogicznej
Regulamin Rady Rodziców
Regulamin sali gimnastycznej (ZS)
Regulamin Samorządu Uczniowskiego                                                                      
Regulamin stołówki szkolnej                                                                                                     Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego
Regulamin wyjść grupowych uczniów poza szkołę                                                                            Regulamin korzystania  z podręczników szkolnych
Regulamin stroju szkolnego
Regulamin ZFŚS                                                                                                                                 Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego                                                             Regulamin Szkolnej Grupy Wolontariatu  

                                                                

 II PROCEDURY

Procedura realizacji projektów edukacyjnych
Procedury postępowania w sytuacjach trudnych                                                                 Procedura postępowania  w razie wypadku
Procedura zgłaszania innowacji pedagogicznych
Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Procedura przyjmowania skarg i wniosków

 III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

Szkoła podstawowa

Edukacja wczesnoszkolna     Język polski    Język angielski    Plastyka    Muzyka    Historia i społ   Historia Przyroda kl.4  Przyroda    Matematyka    Wychowanie fizyczne     Zajęcia komputerowe  Informatyka Zajęcia_techniczne   Technika   Religia  Biologia  Chemia     Fizyka   Geografia  Wiedza o społeczeństwie

Gimnazjum

Język_polski   Język_angielski                                                                                                             Język_niemiecki  Plastyka  Muzyka    Historia    WOS   Geografia                                        Biologia    Chemia    Fizyka     Matematyka    Informatyka                                                           Wychowanie fizyczne     Edukacja_dla_bezpieczeństwa                                                            Zajęcia_artystyczne  Zajęcia techniczne

 IV CEREMONIAŁ SZKOŁY

Ceremoniał szkoły

 V NORMY ZACHOWAŃ UCZNIÓW

Normy zachowań uczniów w Zespole SzkółOpublikował: Jacek Bochniak
Publikacja dnia: 25.03.2019
Podpisał: Jacek Bochniak
Dokument z dnia: 25.03.2019
Dokument oglądany razy: 4 433